Menu

Rezerwacje

Potwierdzenie rejestracji wysyłamy wiadomością e-mail w ciągu 24h!

Formularz rezerwacji

Pokój 1-osobowy

Pokój 2-osobowy

Pokój 3-osobowy

Pokój 4-osobowy

Regulamin Hotelu - Wodzisław Śląski

 1. Hotel ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846-849 kodeksu cywilnego. Odpowiedzialność hotelu z tytułu utraty lub uszkodzenia kosztowności, pieniędzy, papierów wartościowych, sprzętów multimedialnych i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest istotnie ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostaną złożone do depozytu w recepcji.
 2. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa.
 3. Gość hotelowy nie ma prawa przekazywać zwalnianego przez siebie pokoju innym osobom, nawet, jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 4. Osoby niezameldowane w hotelu nie mogą przebywać w pokoju hotelowym od godziny 22.00 do godziny 7.00 dnia następnego.
 5. W hotelu obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22.00 do godziny 7.00 dnia następnego.
 6. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, własnych żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń niestanowiących wyposażenie pokoju hotelowego.
 7. Przy każdorazowym opuszczaniu hotelu klucz do drzwi pokoju, po ich zamknięciu goście hotelowi zostawiają w recepcji.
 8. W przypadku zgubienia kluczy istnieje możliwość dorobienia duplikatu, ale tylko na podstawie okazania dowodu tożsamości.
 9. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających.
 10. Hotel może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub gości, szkodę na osobie gości, pracowników hotelu albo innych osób przebywających w hotelu.
 11. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju hotelowym będą odesłane na adres wskazany przez gościa. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, hotel przechowa te przedmioty przez 3 miesiące, a następnie przekazuje instytucji charytatywnej.
Znajdź naszą ofertę na Hotel Ostrawa na Booking.com